ပို႕ကုန္ သြင္းကုန္က႑ မွာ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြရဲ႕က႑ဟာလည္း အေရးၾကီးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။အစိုးရကပို႔ကုန္တိုးျမင့္ဖို႔ တြန္းအားေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသင္းက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈေတြကေန ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္လာရင္ ယွည္ျပိဳင္နိုင္ဖို႔ နဲ႔ ကုန္ေသတ္ၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားအသင္းက ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို တစ္ေနရာထဲမွာပဲ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးနိုင္ဖို႔ အတြက္ အမ်ားပိုင္ကုမ္ၸဏီ တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ကုန္ေသတ္ၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား အသင္းက တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ အားလုးံပါ၀င္လာဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနေပမဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အစုအဖြဲ႔ေတြကေန အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားအသင္းအေနနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဂိတ္ေပါင္း ၇၂ ခု၊ အသင္းသား (၄၀၀)ေက်ာ္နွင့္ ကုန္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပါင္း ၂၄၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဧျပီ (၂) ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ား အသင္းရဲ႕ နွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီ အစည္းေ၀းမွာရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဦးျမင့္ေသာင္းက  လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ဆိမ္ကမ္းေတြမွာ ကုန္ေသတၱာ ၅ သိန္းကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနျပီး ကုန္ေသတၱာ ၁ သန္း ၀န္ေဆာင္မႈတိုးေပးနိုင္ဖို႔  ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News