တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးကန္ေတြမွာငါးေသဆံုးမႈ ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ငါးေမြးေတာင္သူေတြ ငါးေရာဂါကုသေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္အတြင္းငါးမ်ားေရာင္းခ်ရာမွာ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တြံေတးရွိ ငါးေမြးေတာင္သူ အမ်ားစုက ကန္ထဲမွာ ငါးေသဆံုးမႈေတြရိွလာရင္ လက္လွမ္းမီတဲ့ ေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ကုသတာမ်ားၿပီးေရာဂါကို ဓာတ္ခဲြရွာေဖြကာ စနစ္တက်ေဆးကုသမႈအားနည္း ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ငါးေသဆံုးမႈမ်ားလာရင္ တျခားငါးကန္ေတြ မကူးစက္ေအာင္ သတ္မွတ္ကာလထက္ေစာျပီး ငါးကန္ေဖာ္တာေတြေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးငါးေတြဟာ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အရည္အေသြးမမီပဲ ေစ်းကြက္ထဲတင္သြင္းေရာင္းခ်ရတဲ႔အတြက္ အျမတ္ရရိွမႈနည္းၿပီး အ႐ႈံးေပၚ ေနတယ္လို႔ အုန္းပင္ေခ်ာင္းေက်းရြာက ငါးေမြးေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ငါးေရာဂါကို ဓာတ္ခဲြခန္းမွာစစ္ေဆးဖို႔သြားလာရာမွာ အခ်ိန္ေပးရတဲ႔အတြက္  ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ဧကေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ အဓိကလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ တံြေတးျမိဳ႕နယ္မွာ ငါးအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးဌာန ဖြင့္လွစ္ေပးေစခ်င္တယ္လို႔ ေတာင္သူေတြကေျပာပါတယ္။ ကန္ထဲကငါးေတြ ေသဆံုးမႈမ်ားလာတာေၾကာင့္ ယခုလက္ရိွသာေကတၿမိဳ႕နယ္က ငါးအရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးဌာနကို လိုအပ္တာေတြေပးပို႔စစ္ေဆးထားၿပီး ေရာဂါကုိ အေျဖရွာေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ပသီေက်းရြာက ငါးေမြးေတာင္သူ တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ ငါးေမြးေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ငါးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိအားနည္းေနေသးတာေၾကာင့္ ငါးဦးစီးဌာနကေန ကြင္းဆင္းအသိပညာေပးတာေတြလုပ္ေစခ်င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီးကတည္းက ရာသီဥတုမေရြး တြံေတးျမိဳ႕နယ္ရွိ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္ေတြမွာ ငါးေသဆံုးမႈေတြ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News