စုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ဟာၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကိုက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB ) မွထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တုန္းက စုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ဟာ (၇)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိတက္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ ရာသီဥတုဆိုးရြားခဲ့တာဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ (GDP)တန္ဖိုးက်ဆင္းေစခဲ့တဲ့အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္(ADB ) ရဲ႕ ၂၀၁၇ အာရွတိုးတက္မႈအလားအလာ (Asian Development Outlook 2017) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရတာပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတု ဆိုးရြားခဲ့တာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြေရျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရတဲ့အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ က်ဆင္းခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္မွာ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးေတြက်ဆင္းခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ (၂၀၁၆ခုႏွစ္ထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေအာင္ျမင္မႈႏႈန္းက်ဆင္းသြားရတာဟာ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလရွည္ေအာင္အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေတာ့  စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ကိုအေႏွာင့္အယွက္ ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ ရာသီဥတုအေျခအေနပိုျပီးေကာင္းလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပံုမွန္အေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္ေရာက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။)

 ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဟာ တိုးတက္လာႏိုင္တဲ့အလားအလာရွိေနတာျဖစ္ျပီး ဒီက႑ကေန စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနဲ႔အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ေနတာျဖစ္လို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကိုအား ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုၿပီး အႀကံျပဳေျပာဆိုသြားပါတယ္။ (စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အားေကာင္းလာေစဖို႔ဆိုရင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အစိုးရပိုင္းအေနနဲ႔ အားေပးသင့္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ထုတ္ေပးတာတို႔ ေစ်းကြက္ပိုခ်ဲ႕ႏိုင္ေအာင္ လုပ္တာတို႔ အပါအ၀င္ေပါ့ေနာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သင္တန္းေတြ ေပးတာတို႔ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားေတြအေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိႏိုင္မွာေပါ့ေနာ္။) ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္္မွာ (GDP) တန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ အခု ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ (GDP) တန္ဖိုးျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း ADB ရဲ႕ ၂၀၁၇အာရွတိုးတက္မႈ အလားအလာအစီရင္ခံစာက သံုးသပ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News