ၿပည္တြင္းကအေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႕ သြင္းကုန္အစားထိုး ပစၥည္းေတြကို ပိုမုိထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစိုးရက႑ေကာ ပုဂၢလိကက႑ကပါ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႕စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဧၿပီလ(၁၀) ရက္ေန႕က ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပၪၥမအႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေျပာႀကားခဲ႔တာၿဖစ္ပါတယ္။

 

Related News