သႀကၤန္ကာလအၿပီးမွာ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ေတြကို ဆန္၀င္ေရာက္မႈပံုမွန္မရွိေသးဘူးလို႔ ဆန္လက္လီ၊ လကၠားအေရာင္း၀ယ္လုပ္ေနတဲ့ ၀ါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွ သိရပါတယ္။ 

 

Related News