အိႏၵိယႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို လာေရာက္ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႕အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈရွိတယ္လို႕ ေမလ (၃)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ေျပာႀကား လိုက္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ေတြအေနနဲ႕ လုပ္ကိုင္လာတာ ဆယ္စုႏွစ္ ကာလရွိေနပါၿပီ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ နံပါတ္ (၁၀)ေနရာမွာရွိေနၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၃၂) သန္းရွိတယ္လို႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အိႏၵိယကို အဓိကအေနနဲ႕ ပဲ၊ သၾကားနဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ တင္ပို႕ေနၿပီး အခုေတြ႕ဆံုပြဲမွာလည္း အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႕  ႏွမ္းလုပ္ငန္းေတြ အဓိကလုပ္ကိုင္တဲ့ အိႏၵိယ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၁၄) ဦး ပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အိႏၵိယလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ ေမလ (၂)ရက္က သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ႕ျပီး ဒီလိုေလ့လာတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ စက္႐ံုေတြတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News