ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ၀င္ေၾကးေကာက္ခံရာမွာ ႏႈန္းထားေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသြားဖို႔ အတြက္ အစီအစဥ္ မရွိေသး ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ကို ျပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၁)ခုႏွစ္က စတင္ျပီး ထူးကုမၸဏီက  (၁၀) ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ထား ရွိရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ လာေရာက္ၾကတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြအပန္းေျဖေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ သတၱေဗဒႏွင့္ရုကၡေဗဒ ဘာသာရပ္ေတြေလ့လာရာမွာ အေထာက္အကူရွိေစဖို႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊ သဘာ၀ကိုအေျခခံတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အကူျပဳဖို႔ အစရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ(၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း(တတိယ)ေန႔မွာ ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္နွင့္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ အပါအ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ငွားရမ္းခေငြေၾကးေတြကို စီစစ္ေလ႕လာ သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး ႏွဳန္းထားမ်ားကို ျပဳျပင္ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးက  ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ ဥယ်ာဥ္အေနနဲ႔လည္း စီးပြားေရးအတြက္ရည္ရြယ္လို႔ မရတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုကို၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့လုပ္ငန္း တစ္ခုသာျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္လစာငွားရမ္းခေငြေၾကးကိုလည္း ယခုႏႈန္းထားအတိုင္း ငွားရမ္းမွ သာအဆင္ေျပမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိရစၦာန္္္ဥယ်ာဥ္မွာ တိရစၦာန္ေတြရဲ႕ အစာဖိုးအျဖစ္ ေန႔စဥ္ ေငြက်ပ္(၉)သိန္းေက်ာ္ကေန (၁၀သိန္း)၀န္းက်င္ကုန္က်ေနတာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ၀င္ေၾကးအေနနဲ႔ ယခင္က လူၾကီးတစ္ဦးကို(၅၀၀)က်ပ္ ကေလးတစ္ဦးကို(၂၀၀)က်ပ္နဲ႔ ၀င္ေၾကး ေကာက္ခံခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ကစတင္ျပီး လူၾကီးတစ္ဦးကို(၁၀၀၀)က်ပ္ ကေလးတစ္ဦးကို (၅၀၀)က်ပ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ လာတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News