သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဇုန္(ေအ)မွာရွိတဲ႕ စက္ရံုမ်ား အားလံုးလုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္ပါက အလုပ္အကိုင္ေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ စက္ရံုေပါင္း တစ္၀က္နီးပါး စတင္လည္ပတ္ေနပါျပီ။ ဒါကေတာ့ သန္လ်င္နဲ႕ေက်ာက္တန္းျမိဳ႕နယ္ေတြေပၚမွာရွိတဲ႕ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ၾကီးရဲ႕ ဇုန္(ေအ) အပိုင္းပါ။ ဒီသီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဇုန္(ေအ)ဟာ ၄၀၅ ဟတ္တာ၊ ဧကအေနနဲ႕ ဧက(၉၆၀)ေက်ာ္ က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ဒီဇုန္(ေအ)ကိုေတာ့ ၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာမွာစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ဇုန္(ေအ)ရဲ႕ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးမွာ ကုမ္ၸဏီေပါင္း(၇၉)ခုက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိထားပါျပီ။ အဲ႕ဒီအထဲက ကုမၸဏီေပါင္း ၃၅ ခုကစတင္လည္ပတ္ေနျပီျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေနာက္ထပ္ကုမၸဏီ ၃၅ ခုကလည္း အခုႏွစ္ကုန္မွာ စတင္လည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၅၀၀၀ေက်ာ္ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ျပီျဖစ္ေပမယ့္ စက္ရံုအားလံုး လည္ပတ္ပါက အလုပ္အကို္င္ ေလးေသာင္းေက်ာ္အထိရရွိႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္တစ္ဖက္မွာလည္း ဇုန္(ေအ)ရဲ႕ေဘးမွာ ေနာက္ထပ္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဇုန္(ဘီ)ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါျပီ။ ဇုန္(ဘီ)ကေတာ့ ဟတ္တာ(၇၀၀)ရွိပါတယ္။ ဒီထဲက (၁၀၁) ဟတ္တာကို ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလက စတင္အကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ျပီး မျပီးစီးေသးခင္မွာပဲ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႕ ကုမၸဏီေတြနဲ႕စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးျဖစ္ပါတယ္။အခုမိုးကုန္ရင္ ဇုန္ဘီရဲ႕ ေနာက္ထပ္ (၁၆၁) ဟတ္တာကို ထပ္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က အခုေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ႕ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဇုန္(ဘီ)ရဲ႕ ဟတ္တာ၂၆၀ ေက်ာ္ကိုေတာ့ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ဖက္စပ္ ကုမၸဏီ(MJTD)က အေကာင္အထည္ေဖာ္ တာျဖစ္ျပီး က်န္တဲ႕ဟတ္တာ ၄၃၀ ေက်ာ္ကိုေတာ့ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ ႏွစ္အလိုက္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္မွာပါ။ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္လံုးဆိုရင္ ဟတ္တာေပါင္း ၂၄၀၀ ၊ ဧကအေနနဲ႕ ဧကေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါးရွိပါတယ္။ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟာ ျမန္မာ-ဂ်ပန္အစိုးရႏွစ္ခုၾကား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ႕စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး အစိုးရႏွစ္ခုက ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းစီ၊ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ(MTSH)  က ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြဘက္က ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္းပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ ထားပါတယ္။ လက္ရွိစက္တင္ဘာလဆန္းအထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေမရီကန္ေဒၚလာ(၁)ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။

 

Related News