ျမန္မာႏိုင္ငံကကုန္သြယ္မႈက႑ေတြတိုးျမႇင့္လာဖို႔အတြက္ ေစ်းကြက္သစ္ေတြဖန္တီးဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကမ္းနားလမ္းရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀)စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိေစ်းကြက္အျပင္ေစ်းကြက္သစ္ေတြလည္း ဖန္တီးဖိုလိုအပ္ေနတာျဖစ္ျပီး အသိပညာေပးတာေတြနဲ႔ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့သင္တန္းေတြကလည္း တကယ္လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္း SME က႑ေတြမွာ တိုးလာဖို႔ဆိုရင္လည္း ေစ်းကြက္ကလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အခုလိုေစ်းကြက္သစ္ေတြဖန္တီးလာႏိုင္ေအာင္လည္း ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေတြ ျပဳလုပ္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေတြကေန ၿပီးေျမာက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈက႑ေတြ တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစတယ္္လို႔ ေျပာပါတယ္။စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းမွာေတာ့ ကုန္သြယ္မႈသင္တန္းေတြကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကတည္းက ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ၿပီး(၅)ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ သင္တန္းသားသင္တန္းသူေပါင္း(၁၃၀၀)၀န္းက်င္ထိ သင္တန္းေပးခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News