ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ်ားလိုအပ္ေနမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ရန္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ေတြကို စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္JobNet Banking and Finance Career Conference 2017 ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ စက္တင္ဘာလ(၂၄)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 

 

Related News