နည္းပညာသစ္ေတြနဲ႔လူေနမႈဘ၀ေတြအတြက္ Taiwain Excellence 2017  ကိုစက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ၁ရက္အထိ (၄)ရက္တာ တပ္မေတာ္ခန္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္က Chatrium Hotel  မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွသိရပါတယ္။Taiwain Excellenxe 2017 ကို ထိုင္၀မ္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပံ့ပိုးကူညီၿပီး ထိုင္၀မ္ျပည္ပဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီမွစီစဥ္က်င္းပတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Taiwain Excellence ဟာျမန္မာႏွင့္ထိုင္၀မ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံကကုန္ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ မိတ္ဆက္ၿပီးအေရာင္းျမႇင့္တင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္ထားတဲ့ နည္းပညာအသစ္နဲ႔လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဗိြဒီယိုကင္မရာမ်ား၊ ကားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားကို ပါ၀င္ျပသသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံရဲ႕ထူးခြၽန္ဆုရ႐ွိထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္(၃၃)မ်ိဳးမွ ထုတ္ကုန္ေပါင္း (၆၅) မ်ိဳးကို ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Taiwain Excellence 2017 ကို Auto Power Expo 2017  နဲ႔ ပူးေပါင္းျပီးျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News