မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ရုိးရာ မီးပံုးကိုအထက္ျမန္မာျပည္၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ မ်ားေနတာေၾကာင့္ ေရာင္းအားေကာင္းလ်က္ရွိတယ္လို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ရုိးရာ မီးပံုးျပဳလုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျဖစ္မီးပံုးမ်ားကို ယုန္၊ လိပ္ျပာ၊ ကရ၀ိတ္၊ အသည္းပံု၊ ၾကယ္၊ ကား၊ သေဘၤာ အစရွိတဲ့ပံုစံ ဆန္း(၃၀)ေက်ာ္ တီထြင္ျပဳလုပ္ေရာင္ခ်လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ မီးပံုးမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ တစ္ခုကို အနည္းဆံုး  ၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚမွာ မီးပံုးေရာင္းခ်တဲ႔ေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ေတာ္သလင္းလကတည္းက စတင္၍ေအာ္ဒါမ်ား လက္ခံၿပီးေရာင္းေနရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မီးပံုးေစ်းကြက္မွာ တရုတ္္မီးပံုးေတြက ေစ်းအနည္းငယ္သက္သာတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာ မီးပံုးမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာ့ရုိးရာမီးပံုးမ်ားမွာ အနည္းငယ္ပိုၿပီး ေရာင္းခ်ေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ေျမာက္ရပ္ကြက္မွာယခင္က တစ္ရပ္ကြက္လံုးနီးပါး ျမန္မာ့ရုိးရာ မီးပံုးမ်ားႏွင့္ ထီးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ယခုလက္ရိွမွာေတ့ာအဆိုပါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈမွာ (၆)အိမ္နီးပါးသာရွိေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္မ်ားမွတစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်မီးပံုးအလံုးေရ ၁၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ေရာင္းခ်ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News