အစာစရိတ္အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ငါးေမြးေတာင္သူေတြကို CB  ဘဏ္မွေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀အထိ ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ လာေရာက္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေပမဲ့ ငါးအစာေကြ်းရမယ့္ ကာလမွာ အစာစရိတ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ငါးေမြးေတာင္သူေတြကို CB BANK က အေပါင္ပစၥည္းမလိုအပ္ပဲ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလို ေခ်းေငြေပးတဲ့ေနရာမွာ လုပ္ငန္းအမွန္တကယ္ လည္ပတ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္လိုအပ္ၿပီး CB BANK  ကလည္း ေခ်းေငြေခ်းယူမယ့္ ငါးကန္ကို ကြင္းဆင္းေလ့လာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္း ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုက အစာစရိတ္အတြက္ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ကုန္က်ေနတာေၾကာင့္ ဒီလိုေခ်းေငြထုတ္ေပးရင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႕ အဆင္ေျပသြားမယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။ ေခ်းေငြရယူတဲ့အခါ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္တဲ့ ပံုစံ(၇)နဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လန(၃၉)ေတြ ျပႏိုင္ရင္ ေခ်းေငြ ပိုထုတ္ေပးႏိုင္ျပီး ဒီလို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ပံုစံေတြ မရွိေသးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ အေျခအေနနဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ ေတြကို ၾကည့္ျပီး ေငြက်ပ္သိန္း (၂၀၀)အထိ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
 

Related News