ျပည္တြင္းမွထြက္ရွိတဲ့ ျမန္မာ့ရိုးရာအထည္အလိပ္မ်ားထက္ ျပည္ပမွ၀င္လာတဲ့အထည္ေတြက ေစ်းကြက္ထဲမွာပိုမိုေနရာယူေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအထည္လိပ္ျဖစ္တဲ့ ရက္ကန္းေစ်းကြက္ဟာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက ေစ်းကြက္ႏွစ္ခုရွိျပီး၊ တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းမွ၀ယ္လိုအားနဲ႔ သံုးစြဲသူေဖာက္သည္ေတြကိုဦးတည္တဲ့ (စက္နဲ႔အလွ်င္ အျမန္ထုတ္လုပ္တဲ႕ အထည္အလိပ္မ်ား)ေစ်းကြက္နဲ႕  အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို  ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ကို ဦးတည္ေနတဲ့ေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအထည္လိပ္ျဖစ္တဲ့ ရက္ကန္းေစ်းကြက္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ရက္ကန္း ပညာရွင္ေတြနဲ႔  စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြ ပးူေပါင္းကာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ျပည္တြင္းရွိေစ်းရံုၾကီးေတြမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ အထည္အမ်ားစုနဲ႔ ဆက္စက္ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဆြယ္တာေတြအစ ဖိနပ္နဲ႔ဦးထုတ္ေတြဟာ ထိုင္းနဲ႔တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ တင္သြင္းလာၾကျပီး အဲ့ဒီ့ပစၥည္းေတြဟာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္တဲ့ အထည္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း ေတြထက္ ေစ်းသက္သာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာအထည္အလိပ္ျဖစ္တဲ့ ရက္ကန္ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ဖို႕ အဆိုပါေစ်းကြက္ႏွစ္ခုၾကားရွိ ေစ်းကြက္တစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္ထြက္ အထည္ အလိပ္ေတြကို ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ လာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ရက္ကန္းေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာလည္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားစုဟာ လုပ္အားခအနည္းဆံုးရရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္၊ စက္ခ်ဳပ္ပညာရပ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ရက္ကန္းပညာရွင္ ျဖစ္လာရန္ စိတ္၀င္စားမႈအားနည္းေနတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႕ သုေတသနစစ္တမ္းေတြအရ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News