တြံေတးၿမိဳ႕မွာယခင္က အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြအမ်ားအျပားရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္မွာ ေလ်ာ့နည္းလာေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေက်းရြာေဒသခံေတြထံမွသိရပါတယ္။ တြံေတးၿမိဳ႕ အိုးဖိုအေနာက္ရပ္ကြက္မွာ မိသားစုအစဥ္အဆက္ အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူေတြဟာ အမ်ားအျပားရွိခဲ႕ပါတယ္။ ယခင္အိုးလုပ္ငန္းလုပ္သူ ၅၀ေက်ာ္ေလာက္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္မွာ အိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တာ လုပ္ငန္း၁၀ခု၀န္းက်င္သာရွိေတာ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလုိေလ်ာ့နည္းသြားတာဟာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အိုးလုပ္ငန္းဟာ ေစ်းကြက္မတြင္က်ယ္ေတာ့တာက တေၾကာင္း အုိုးလုပ္ငန္းကိုကၽြမ္းက်င္သူေနာင္လာေနာက္သားေတြဟာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း မလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြသာ လုပ္ေဆာင္ေနရလို႔ အိုးလုပ္ငန္းဟာ နည္းပါး လာတာလို႕ ေျပာပါတယ္။အိုးျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ပညာဟာတစ္ဆင့္ျခင္းသင္ယူရတာျဖစ္ၿပီး ခက္ခဲတဲ့ ႐ိုးရာလက္မႈပညာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက မိဘေတြဆီကသင္ယူၿပီး အိုးလုပ္တာကိုပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အုိးလုပ္သူဆရာတစ္ဦးကလည္းေခတ္ကာလေၾကာင့္ မိမိတို႔သားသမီးေတြကို လက္ဆင့္ ကမ္းေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲသူတို႔ဟာလည္း ေနာက္ဆံုးလုပ္ကိုင္သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အိုးလုပ္ဖို႔အတြက္ လယ္ေျမနဲ႕ေတာင္ေျမကို ေရနဲ႔ေရာစပ္ရၿပီး ညသိပ္ကာနင္းေျခၿပီးမွ အိုးဆြဲလို႔ရတဲ့ ေျမကိုရရွိတာျဖစ္ၿပီးရလာတဲ့ေျမကို အးိုဆရာကပံုသြင္းျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အိုးလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္သူေတြဟာအိုးတစ္လံုးၿပီး တုိင္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းကိုရရွိၿပီး မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္မွပို၀င္ေငြရတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။အိုးလုပ္တဲ့ေျမေစ်းေတြ တက္လာေပမဲ့ အိုးေစ်းႏႈန္းေတြလိုက္တက္တာမ်ိဳးေတာ့သိပ္မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အိုးမ်ားစုမွာေတာ့ပန္းစိုက္အိုုးမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေသာက္ေရအိုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အိုးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အိုးေတြကိုနယ္စံုပို႔ေနရၿပီး ၀ယ္ယူသူကေတာ့ ရွိေနဆဲပါ။ အိုးလုပ္ငန္းေတြကို ယခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက လာေရာက္ေလ့လာၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News