ျပည္တြင္း လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေတြရရွိေအာင္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္က Lotte Hotel  မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၂၀)နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္ စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတုိ႕ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ဖို႕ စိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္တဲ့အခါ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႕ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေတြရရွိႏုိင္ရန္  ဒီလိုနားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
MOU ေရးထိုးတဲ့အပိုင္းမွာ ျပည္ပ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း(၆)သင္းနဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိုးႏိုင္ခဲ့ျပီး ျပည္တြင္းမိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ မီဒီယာေတြနဲ႕လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ တာျဖစ္ျပီး အသက္(၄၅)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္လိုတဲ့ လူငယ္ေတြပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ၾကီးအျပင္ ကရင္ျပည္နယ္နဲ႕ မြန္ျပည္နယ္တို႕မွာလည္း အသင္းခြဲေတြဖြဲ႕စည္းထားျပီး အသင္း၀င္ေပါင္း ၁၈၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးစြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ အာဆီယံဆုရထားတဲ့ ေဒၚနန္႕စုေရႊစင္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြကိုအသင္းနဲဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။
ဒီပြဲကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အာဆီယံဆုေပးပြဲကို MYEA  အသင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ထားျပီး လူငယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၉ ေယာက္ ဆုရရွိခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News