ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ငါးခုေျမာက္စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ TMH တယ္လီကြန္းအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ႕ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိ္ခဲ႕တာျဖစ္ျပီး ဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္ေန႕မွာ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက တရား၀င္ေၾကျငာ ေပးခဲ႕ပါတယ္။ TMH ဆက္သြယ္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဟာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္ အအံု ေဆာက္လုပ္တာ နဲ႕ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းတာေတြ၊ Broadband အင္တာနက္လိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးတာ ေတြ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴး တာေတြ၊ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္။၂၀၀၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္က (၂၁)ရက္ေန႕က တာမိုးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာ အမည္နဲ႕စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ တာ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွာ TMH အမည္နဲ႕ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ စတင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ တာျဖစ္ပါ တယ္။လက္ရွိမွာ အစုရွယ္ယာေပါင္း (၁၁)သန္းေက်ာ္ရွိေနျပီး အခုႏွစ္ ဇြန္လအထိစာရင္းမ်ားအရ မတည္ရင္းႏွီးေငြ (၁၁) ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိထားတယ္လို႕ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရပါတယ္။TMH အေနနဲ႕ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာသစ္ေတြ ထုတ္ေရာင္းမယ့္ (IPO)စနစ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Road Show ျပဳလုပ္တာေတြ၊ အမ်ားျပည္သူကို ရွယ္ယာသစ္ကမ္းလွမ္း ေရာင္းခ်တာေတြနဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းသြင္းရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊အဖြင့္ေစ်းသတ္မွတ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ရဦးမယ္ လို႕သိရ ပါတယ္။ျပီးမွသာ ရွယ္ယာစတင္ေရာင္းခ်မယ့္ရက္ကို သတ္မွတ္ေၾကျငာေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News