မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိုဳးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ င႐ုတ္သီးဟာ ယခုႏွစ္မွာ အထြက္ႏႈန္းထက္ ၀က္ခန္႔က်ဆင္းသြားတယ္လို႔ င႐ုတ္စိုက္ေတာင္သူေတြထံမွ သိရပါတယ္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းအျဖစ္ အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သီးႏွံမ်ိဳးစံုကို ရာသီအလိုက္စိုက္ပိ်ဳးၾကတာျဖစ္ျပီး ေဆာင္းရာသီမွာေတာ့ ငရုတ္သီးကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳးၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ င႐ုတ္စတင္ပ်ိဳးေထာင္ရာမိုးတြင္းကာလမွာ မိုးမ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ ငရုတ္အထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
င႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွ အသီးခူးဆြတ္ခ်ိန္ထိ ေျခာက္လခန္႔ၾကာျမင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ င႐ုတ္တစ္ဧက စိုက္ပ်ိုးရင္ ကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္ရွစ္သိန္းရွိျပီး ယခင္ႏွစ္ေတြမွာ တစ္ဧအထြက္ႏႈန္းဟာ ပိႆာခ်ိန္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ပိႆာခ်ိန္ငါးရာမွ ေျခာက္ရာခန္႔ေလာက္သာ ထြက္ရွိတာေႀကာင္႕ စိုက္ပ်ိုဳးသူေတြနဲ႔ င႐ုတ္၀ယ္ယူ ေရာင္း၀ယ္သူေတြမွာ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္ စပါး၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရာသီအလိုက္ သီးႏွံမ်ိဳးစံုတုိ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးၾကတာျဖစ္ၿပီး င႐ုတ္သီးကိုေတာ့ အဓိကထြက္ကုန္အျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ရွိတဲ့င႐ုတ္သီးဟာ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းအားေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News