တ႐ုတ္နယ္စပ္ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးေနေပမယ့္ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ေစ်းကြက္မွာေတာ့ ပုံမွန္အေရာင္း၀ယ္ရွိေနတယ္လို႔ ဘုရင္႔ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားစားသုံးမႈ နည္းပါးတဲ့ ဧည့္မထအုပ္စု၀င္ ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစားေတြ အမ်ားစုကေတာ့ တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်တာေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္နယ္ စပ္ကိုေတာ့ ၅ မွတ္ဆန္ႏွင့္ ၁၅ မွတ္ဆန္ေတြ အမ်ားစုကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်တာျဖစ္ျပီး ၂၅ မွတ္ဆန္ေတြကိုေတာ့ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္ပကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာေတာ့ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသက အေျခအေနေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ျခမ္းမွာ ဆန္ေတြ ဖမ္းဆီးမႈေတြရွိေနလို႔ နယ္စပ္ကို ဆန္တင္ပို႔မႈေတြ နည္းပါးေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကို အသုးံျပဳျပီး ျပည္ပဆန္တင္ပုိ႔မႈဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အိတ္ေရ ေလသိန္း သေဘၤာတင္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုတင္ပို႔တာေတြရွိေနတာေၾကာင္႔ ဘုရင္႔ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျပည္ပတင္ပို႔မႈအတြက္ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ပုံမွန္အတိုင္းရွိေနျပီး  ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ ဘုရင္႔ေနာင္ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ  ျပည္ပကို တင္ပို႔ေနတဲ့ ၂၅ မွတ္တန္ တစ္အိတ္ကို ၁၈၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၉၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနလို႔ သိရပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆန္ကုန္သည္ေတြက  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ကို ဧည့္မထ ၅ မွတ္ အမ်ဳိးအစားဆန္နဲ႔ ၁၅ မွတ္ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြကိုပဲ အဓိကထား၀ယ္ယူေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီဆန္အမ်ဳိးအစားေတြကို ျပည္တြင္းမွာလည္း စားသုံးမႈရွိတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း လက္လီေရာင္းခ် ေနတဲ့ ဆန္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အျပိဳင္၀ယ္ယူတာေတြ ျဖစ္လာရင္ ဆန္းေစ်းလႈပ္တာမ်ဳိးရွိတတ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဧည့္မထ ၅ မွတ္ဆန္ အမ်ဳိးအစား တစ္အိတ္ ၂၄၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ လက္ရွိတ႐ုတ္နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘၤာတင္အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ဆန္ေစ်းအတက္အက် ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
 
 

Related News