ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္  Shooting Stars ကုမၸဏီက ထိုင္းႏိုင္ငံ Biotech   ကုမၸဏီရဲ႕ နည္းပညာ အကူအညီနဲ႕ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္း ေရခ်ိဳပုစြန္ေတြကို သားေဖာက္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ေရခ်ိဳပုစြန္သားေပါက္ေတြ ေရာင္းခ်ႏိုင္တဲ့အထိ ထုတ္လုပ္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
ျပည္တြင္းမွာ ေရခ်ိဳပုစြန္သားေပါက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ က်ဆင္းေနျပီး ေရခ်ိဳပုစြန္ေတြ သားေဖာက္တဲ့အခါ ပုစြန္သားေပါက္ေတြမွာ ေရာဂါပါလာတဲ့ ျပႆနာကို ရင္ဆုိင္ေနရတာေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ႀငသအနခ့ ကုမၸဏီရဲ႕ နည္းပညာအကူအညီယူျပီး ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္း ေရခ်ိဳပုစြန္ေတြကို သားေဖာက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
တစ္လခြဲ တစ္ၾကိမ္ ပုစြန္သားေပါက္ အေကာင္ေရ သိန္းေလးဆယ္ ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုထက္၀က္ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။သားေဖာက္ဖို႕ မ်ိဳးပုစြန္ကို သဘာ၀အတိုင္း ရွင္သန္တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႕က ေရခ်ိဳပုစြန္အမေတြ သံုးျပီး သားေဖာက္မွာျဖစ္ျပီး မ်ိဳးပုစြန္ မွာယူေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
တြံေတးျမိဳ႕နယ္နဲ႕ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္တစ္၀ိုက္ကShooting Stars   ကုမၸဏီပိုင္ ေျမေတြမွာ သားေဖာက္မွာျဖစ္ျပီး သားေဖာက္စခန္းနဲ႕ အေျခခံလိုအပ္တဲ့ပစ္ၥည္းေတြ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီလို႕သိရပါတယ္။ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းေရခ်ိဳပုစြန္ေတြကို သားေပါက္ဖို႕ Shooting Stars   ကုမၸဏီက တစ္ဧကကို  သိန္းတစ္ေထာင္နီးပါး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျပီး ယခု ပုစြန္သားေဖာက္တာ ေအာင္ျမင္ရင္ ေရခ်ိဳပုစြန္နဲ႕ ေရငန္ပုစြန္ (ဗနားမီး)တို႕ တြဲစပ္ေမြးျမဴတဲ့ နည္းလမ္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ေတြက မွ်ေ၀သြား မယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 

Related News