စစ္ေတြ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေျမကြက္ေတြကို ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္နဲ႔ (၇)ရက္ေတြမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel Hotel မွာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ 
 
ကုလားတန္ျမစ္ စစ္ေတြကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္မွာေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စစ္ေတြ Waterfront Project ေျမဟာေရေအာက္ေျမျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေျမကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳမွသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေျမဖို႔ျခင္းနဲ႔ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ လမ္းမီးတိုင္စိုက္ထူတာေတြအျပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ရရွိဖို႔အတြက္ပါ(၂)ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိေျမယာ ေရာင္းခ်မႈမွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးပဲ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ေနတာလို႔ ေျပာပါတယ္။
 
စစ္ေတြ Waterfront Project ေျမကြက္ေရာင္းခ်မႈမွာ အနည္းဆံုးတစ္စတုရန္းေပကို ေငြက်ပ္(၂၅၀၀၀)ကေန အမ်ားဆံုးေငြက်ပ္(၆၃၀၀၀)အထိ ေနရာေပၚမူတည္ျပီးေရာင္းခ်ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမကြက္လာေရာက္၀ယ္သူအမ်ားစုဟာ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေမြးရပ္ေျမမွာ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ၀ယ္ယူသလို စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
စစ္ေတြၿမိဳ႔ Waterfront Project ေျမယာေရာင္းခ်မႈေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ စီးပြြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ နယ္ခံေတြကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်လ်က္ရွိတာျဖစ္ျပီး အရစ္က်စနစ္အေနနဲ႔လည္း တစ္ႏွစ္ကေန(၂)ႏွစ္အထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News