ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊပညာဒါနသင္တန္းရဲ႕ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ႐ံုးခန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။သင္တန္းမွာ လာေရာက္သင္ၾကားၾကတဲ့ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းကာလ(၁၀)ရက္အတြင္း စီပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရႊစုေဆာင္းတဲ့အေလ့အထေတြနဲ႔ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္တဲ့ အေလ့အထေတြ ရရွိျခင္း အစရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
သင္တန္းမွာ စာေတြ႔သင္ၾကားမႈနဲ႔ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အျပင္ ေရႊသန္႔စင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းေတြကို လက္ေတြ႔သင္ၾကား ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရႊပညာဒါန သင္တန္းေနာက္ဆံုးရက္မွာေတာ့ မီးလင္းကတၱားသင္ခန္းစာကို သင္ၾကားပို႔ခ် ခဲ့ပါတယ္။ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႊပညာဒါနမွာ လာေရာက္သင္ၾကားၾကတဲ့ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား အေယာက္(၁၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး ေရႊဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသူေတြနဲ႔ ေရႊလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္မယ့္ သူေတြလာေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
 
ေရႊပညာဒါနကို ယခုေခတ္ေရႊလုပ္ငန္းစိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေရႊပညာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာေတြ ရရွိေစဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္ေန႔မွ ဇန္န၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔အထိ သင္တန္းကာလ(၁၀)ရက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလ အတြင္းမွာ ေရႊထုတ္လုပ္တူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊသန္႔စင္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္း၊ ေရႊဆိုင္ဖြင့္တဲဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊအေပါင္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရႊအေရအေသြးစစ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရႊျဖဴေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သေဘာ သဘာ၀ေတြ၊ ေက်ာက္မ်ိဳးစံုရဲ႕ကြဲျပားျခားနားမႈအေၾကာင္းအစရွိတဲ့ ေရႊလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္အတိုအတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News