ေက်ာက္မ်က္သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္တာေတြ ေက်ာက္မ်က္ဓါတ္ခြဲခန္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ သုေတသနေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ပညာသိပၸံ (Gemological Institute of Myanmar)(GIM) ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕Junction City Tower ေျခာက္လႊာက အခန္းအမွတ္ ၀၆-၀၈ မွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။GIMအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မည့္ က႑(၃)ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္၊ ေက်ာက္မ်က္ပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္တဲ့ က႑အားလုးံဖြံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရည္ရြယ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာလို႔ GIMကတာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။
 
GIM ဖြင့္လွစ္တဲ့ အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္လာတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကေတာ့ ကမာၻက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ေက်ာက္မ်က္သင္တန္းေက်ာင္းနွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးပမ္းဖို႔ ကို တိုက္တြန္းခဲ့တာပါ။ နိုင္ငံတကာမွာ ေက်ာက္မ်က္ဓါတ္ခြဲခန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ အတြက္ေပးတဲ့ လစာဟာျမင့္မားေနျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာခန္႔အပ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လို႔YGIMရဲ႕တာ၀န္ရွိသူကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္နိုင္ငံတြင္းက ဓါတ္ခြဲခန္းမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ နွင့္ ေက်ာက္မ်က္က႑ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ မ်ဳိးဆက္ေတြ ေမြးထုတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ GIM ဓါတ္ခြဲခန္းကေန လက္ရွိေက်ာက္မ်က္ေလာကမွာရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေက်ာက္မ်က္အတုအစစ္ျပႆနာေတြကို တတ္နိုင္တဲ့ အပိုင္းကေန ေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္မ်ားက ဒီလိုဓါတ္ခြဲခန္းမ်ဳိး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ဖူးျပီး အခုGIM ဓါတ္ခြဲခန္း ကို ဒုတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္လိုက္တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။GIM က လက္ရွိမွာေတာ့ ေက်ာက္မ်က္ပညာရွင္ ေမြးထုတ္ဖို႔ ပထမဦးဆုးံ အစီအစဥ္ အေနနဲ႔ သင္တန္ခ်ိန္ (၁) လၾကာျမင့္မယ့္ လက္၀တ္ရတနာမိတ္ဆက္သင္တန္း၊ စိန္အေၾကာင္းမိတ္ဆက္သင္တန္း နွင့္ ေက်ာက္မ်က္ပညာ မိတ္ဆက္သင္တန္းတို႔ကို ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာက္မ်က္ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News