ျပည္တြင္းက ကုန္ပစၥည္းေတြအျပင္  ႏိုင္ငံတကာကကုန္ပစၥည္းေတြလာေရာက္ ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာကုန္ပစ္ၥည္းျပပြဲေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးက႑ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႕အပါအ၀င္ ခရီးသြားက႑နယ္ပယ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ဖို႔ ရန္ကုန္မွာႏိုင္ငံတကာျပပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ေက်ာက္ျမက္ရတနာေတြ၊ ပရိေဘာဂစတဲ့ ကုန္ပစ္ၥည္းေတြကို ျပသမွာျဖစ္ၿပီး ကမၻာမွာ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အျဖစ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီျပပြဲမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြအပါအ၀င္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြပါ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဒီႏိုင္ငံတကာျပပြဲေတြက်င္းပႏိုင္ဖို႔ ခန္းမေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ခန္းမေတြအျဖစ္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ခန္းမအသစ္ေတြကို  တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ပုဂ္ၢလိလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာျပပြဲေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၈အကုန္နဲ႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာစတင္က်င္းပႏိုင္ဖို႔ အျမန္လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရခိုင္အေရးကိစ္ၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အထိုက္အေလ်ာက္ ရိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့ၿပီး  ႏိုင္ငံ့ခရီးသြားက႑က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခရီးသြားက႑နယ္ပယ္ေတြကို ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္  ဒီလိုျပပြဲေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္သလို  စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News