ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းရဲ႕ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ႕ အၾကိမ္ေရတိုးျမွင္႔အျပီး ရွယ္ယာေတြ ပိုေရာင္းလာရသလို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္တာေတြလည္း မ်ားလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းမွာ ျပီးခဲ႔တဲ႕ မတ္လ (၃၀)ရက္ေန႕ကစျပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳ လုပ္ႏိုင္တဲ႕ အခ်ိန္ကို တစ္ရက္ ႏွစ္ၾကိမ္ကေန ေလးၾကိမ္အထိတိုးျမွင္႔ခြင္႔ျပဳခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။
 
အခုလို အၾကိမ္ေရတိုးျပီးေနာက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ ၃၇%ေက်ာ္တိုးတက္လာသလို အေ၇ာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တဲ႕ရွယ္ယာ တန္ဖိုးက ၄၂%ေက်ာ္တိုးလာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။အရင္ တစ္ရက္ ပ်မ္းမွ်ရွယ္ယာ ၆၇၀၀ ေက်ာ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ႔ရာက  အၾကိမ္ေရ တိုးျပီးေနာက္ ၉၂၀၀ ေက်ာ္အထိ အေရာင္းအ၀ယ္တက္လာတယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တဲ႕ရွယ္ယာတန္ဖိုးပမာဏကလည္း အရင္ တစ္ရက္ ပ်ွမ္းမ်ွ က်ပ္ ၃၉သန္းရွိခဲ႕ရာက အခုတစ္ရက္ က်ပ္ ၅၇သန္းအထိတိုးလာတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အရင္က ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္တင္တာေတြက တစ္ရက္ကို ၁၇၇ၾကိမ္ရွိခဲ႕ျပီး အခုေလးၾကိမ္ျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ တစ္ရက္ကို အေရာင္းအ၀ယ္တင္တာ အၾကိမ္ ၁၉၀ နီးပါးျဖစ္လာျပီး ၆ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တက္လာတယ္လို႕ သိရပါတယ္။
 
အရင္ တစ္ရက္ႏွစ္ၾကိမ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္တုန္းက ပထမအခ်ိန္မွာ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾကျပီး ေနာက္အၾကိမ္မွာေတာ႔ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾက တယ္လို႕ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြအရသိရပါတယ္။
 
အခုေလးၾကိမ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ပထမႏွစ္ၾကိမ္မွာပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ၾက တယ္လို႕ သိရပါတယ္။လက္ရွိ အြန္လိုင္းကေန အေရာင္းအ၀ယ္ခြင့္ျပဳထားျပီျဖစ္ေပမယ္႔ အြန္လိုင္းစနစ္ေၾကာင္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏ တက္မလာဘူးလို႕သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းမွာေတာ႔ လက္ရွိ ကုမၸဏီ ငါးခုရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေနျပီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ေထာက္ပံ႔ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ႕ ကုမၸဏီ တစ္ခုကလည္း အခုႏွစ္အတြင္ စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းကို ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာဖို႕လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 

Related News