သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနက သစ္အေျခခံပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအား ေတာင္သရက္သစ္မ်ားခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သစ္အေျခခံပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရပါတယ္။သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနကေန သစ္ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ေတာင္သရက္သစ္မာေတြကို ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္ေတြအဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ဇြန္လေနာက္ဆံုးပတ္မွာ ခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေတာင္သရက္သစ္မာေတြဟာ ကၽြန္းသစ္ေတြလို ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြျပဳလုပ္ရာမွာ မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ ေဆးျဖန္းျပီးသားသစ္မာေတြကိုခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေတာင္သရက္သစ္မာေတြကို ခြဲစိတ္ျပီး သစ္ကိုေပါင္းျပီးမွသာအသံုးျပဳလို႔ ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း အရင္က ကၽြန္းသစ္၊ ပိေတာက္စတဲ့ အျခားသစ္မာကုန္ၾကမ္းေတြကိုလည္း ခ်ထားေပးျပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သစ္ေစ်းကြက္အေနနဲ႕ ၀ယ္သူေတြဟာ ကၽြန္းသစ္ေတြကို အ၀ယ္မ်ားေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းအရလည္းကြာျခားတာေၾကာင့္ ေစ်းအသင့္အတင့္နဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ပိေတာက္၊ စကား၀ါ၊ ေတာင္သရက္သစ္မာေတြနဲ႔ပါ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြျပဳလုပ္ျပီး ေရာင္းခ်ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သစ္မာေတြဟာ သစ္ရဲ႕သဘာ၀အရ ႀကံဳ႕မႈ၊ ျပန္႕မႈပမာဏမ်ားတာေၾကာင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ရာမွာ ခက္ခဲေပမယ့္ ေစ်းသင့္တာေၾကာင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အဲဒီသစ္ေတြနဲ႔ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ အမ်ားအျပားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ထားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြထက္ ျပည္တြင္းမွာ ရံုးတြင္းအသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွ ပရိေဘာဂပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အိမ္ရွင္မေတြအေနနဲ႔ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြမွာအသံုးျပဳဖို႔ ပိုမို၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အိမ္ျခံ၀န္းေတြနဲ႔ ေရကူးကန္ေဘးေတြမွာ အလွထားတဲ့ ပရိေဘာဂေတြကိုသာ ၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News