ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ေတြအတြက္ ကုန္သိုေလွာင္ရံုအသစ္တစ္ခုကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ဇြန္(၁၂)ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ ထက္ဇာျခည္လႈိင္က တင္ဆက္ေပးပါမယ္။ျပည္ပတင္ပို႔ကုန္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာကို မတင္ပို႔မွီ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Ryobi Holding ကုမၸဏီကလာေရာက္ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသိုေလွာင္ရံုမွာေတာ့ ေအးခဲစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အသားမ်ား၊ ဆန္၊ ပဲ၊ ေခ်ာကလက္၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားနဲ႔ ကုန္ေသတၱာပစၥည္းမ်ားကို ထားရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုန္သိုေလွာင္ခန္းကေတာ့ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးပါရွိၿပီး ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးကိုလည္း လာေရာက္သိုေလွာင္သူေတြေပးပို႔တဲ့ အရည္အေသြးအတိုင္း မေလ်ာ့ေစတဲ့နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္ပစၥည္းအေျခအေန ေတြကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေတြကေနႀကည့္ရွု႔ႏိုင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Ryobi Holding ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အေမရိက စတဲ့ သံုးႏိုင္ငံမွာ ကုန္သိုေလွာင္ရံုေတြကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ေလးခုေျမာက္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၆)သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News