ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းေတြမွာဆံုးရံႈးမႈေတြ မႀကံဳရေအာင္ ေမြးျမဴေရးၿခံေတြမွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြကို ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ရွိသူထံကသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ၾကက္ေမြးျမဴေရး က႑ဟာ ႏွစ္စဥ္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ တိုးတက္မႈရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေတာ့ စိန္ေခၚမႈေတြရွိလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၾကက္ၿခံေတြမွာေရာဂါက်ေရာက္တာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၾကက္ဥၾကက္သား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စတဲ့အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီအထဲက ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရာဂါက် ေရာက္မႈက အဓိကအေရးႀကီးေနၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြက ေမြးျမဴထားတဲ့ၾကက္ေတြြ မွာ ေရာဂါေၾကာင့္ (၁)ႏွစ္အတြင္း သံုးေလးႀကိမ္ဆံုးရံႈး ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆံုးရႈံးတဲ့အခါမွာ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူေတြက ေရာဂါကိုေသခ်ာမသိၾကတာေတြႀကံဳေနရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ၾကက္ေမြးျမဴေရး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါေတြကို ေသခ်ာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာျဖစ္တဲ့ ေရာဂါကို အမ်ိဳးအစား ေသခ်ာေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္မွလည္းေရာဂါနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကိုအသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလိုၾကက္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္ငန္းေတြမွာ က်ေရာက္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ေမြးျမဴေရးနဲ႔ကုသေရးဦးစီးဌာနကို တင္ျပထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ထင္ကေျပာပါတယ္။ 

ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ားစုက ၾကက္ဥကဒ္ နဲ႔ ၾကက္စာေတြကို ၾကက္ၿခံတစ္ၿခံကေန တစ္ၿခံကို ေျပာင္းလဲသယ္ယူၾကၿပီး ေရာဂါေတြဟာ မိမိၿခံထဲကို သယ္ယူတဲ့ ၾကက္ဥကဒ္ ၾကက္စာ စတာေတြကေန လည္းပါလာႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၿခံရဲ႕ဇီဝလံုၿခံဳေရး ကို အဓိကေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ၾကက္ေခ်း နဲ႔ ယင္ေကာင္ ေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ႏိုင္မယ့္ ေမြးျမဴေရးစနစ္ေတြ ၿခံစနစ္ေတြ ကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ထုတ္လုပ္မႈေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္ရင္ ျပည္ပ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြကဝင္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူေတြမွာ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ဖို႔ နဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးကတာဝန္ရွိသူေတြ နဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဇြန္လ (၁၃)ရက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ျမနန္းေတာ္ဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

 

 

Related News