စုိက္ပ်ိဳးေရးသမ၀ါယမအသင္းသားေတာင္သူေတြအတြက္ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ဘီလီယံ(၅၅၀)ေက်ာ္ကုိ ယခုနွစ္မွာထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဳေရးနွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သမ၀ါယမဦးစီးဌာနနဲ႔ သမ၀ါယမအသင္းအဆင္႔ဆင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ေခ်းေငြးေတြထုတ္ေခ်းေနတာဟာယခုအၾကိမ္အပါအ၀င္ ဆယ္ၾကိမ္အထိရွိေနပါျပီ။

ဆယ္ၾကိမ္ေျမာက္ေခ်းေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၅၅၁)ဒသမ(၁၂၇)ဘီလီယံကုိ ထုတ္ေခ်းေပးမွာျဖစ္ျပီး အဆုိပါေခ်းေငြေတြကုိ စနစ္တက်နဲ႔ အသင္းသားေတြထံအျမန္ဆုံးထုတ္ေခ်းေပးသြားဖုိ႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ ေခ်းေငြေတြထဲမွာ အေသးစားအရင္းအနွီးေခ်းေငြအတြက္ ေငြက်ပ္ (၅၄၂)ဒသမ (၇၈၂)ဘီလီယံနဲ႔ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သုိ႕အဆင့္ျမွင့္တင္မယ့္ လယ္ဧက(၂၄၉၀၁)ဒသမ(၈၀)ဧကအတြက္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္(၇)ဒသမ(၁၈၇)ဘီလီယံ အပါအ၀င္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္သမ၀ါယအသင္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္ (၁)ဒသမ(၁၅၈) ဘီလီယံတုိ႔ပါ၀င္ပါတယ္။

ေခ်းေငြေတြကုိေတာ့ သမ၀ါယမအသင္းသားတုိင္းထုတ္ေခ်းေပးတာမဟုတ္ပဲေခ်းယူလုိတဲ႔အသင္းသားေတြကုိသာ ထုတ္ေခ်းေပးတယ္လုိ႔ သမ၀ါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းနုိင္ကေျပာပါတယ္။ အဆုိပါေခ်းေငြေတြကုိ ဇူလုိင္လ(၇)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဳေရးနွင္႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၈ခုနွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမ၀ါယမေန႔ အခမ္းအနားမွာ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္ေတြထံေပးအပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ယခုနွစ္ေမလကုန္အထိ သမ၀ါယမအသင္းေပါင္း ၄၀၅၅၄ ေလးေသာင္းငါးရာငါးဆယ့္ေလးသင္းရွိကာ စုစုေပါင္းသမ၀ါယမအသင္းသားဦးေရ ေလးဆယ့္ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းကိုးေထာင္ငါးရာငါးဆယ့္ခုႏွစ္ဦး (၄၂၄၉၅၅၇) အထိရွိတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News