ဇူလုိင္(၂၅)ရက္က မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးနဲ႔အလွကုန္ဆိုင္ေတြမွာ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန FDA က အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္တဲ့ေစ်းျဖစ္ေၾကာင္း ပထမဆံုး ေၾကညာႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ကို ဒီလို ေၾကညာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈေတြ၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို နွစ္ႏွစ္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တာေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္က ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်တဲ့ ဆိုင္ေတြမွာ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆး အသံုးျပဳတာေတြရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ရွိဆိုင္ေတြက ပူးေပါင္းပါဝင္အစ္ေဆးခံခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္တဲ့ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အျဖစ္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ကို ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေစ်းကင္းစင္ေရးအတြက ္မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာ(FDA)၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန စတဲ့ဌာနေတြနဲ႔ ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ FDAကမႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္မွာရွိတဲ့ အစားအေသာက္၊ေဆးဝါးနဲ႔အလွကုန္ဆိုင္ေပါင္း၃၈၆ဆိုင္ကိုခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေသာဆိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြလည္း ထုတ္ေပးထားၿပီး ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ လက္မွတ္ထုတ္ေပးထားတဲ့ဆိုင္ေတြမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာဝယ္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္မွတ္ရရွိထားတဲ့ဆိုင္ေတြကိုလည္း ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈေတြဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး မလုိက္နာပါ က အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ေတြကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းအေရးယူတာေတြေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုမႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ကို ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေၾကာင္ းေၾကညာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ မႏၱေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္ဆိုင္ ရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။ FDAအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့အစားအေသာက္ဝယ္ယူစားသံုးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးအသံုးျပဳတဲ့ ေရာင္းခ်သူနဲ႔စားသံုးသူေတြအသိပညာျပန္႔ပြားဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွာသက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News