ကုမၸဏီဥပေဒသစ္စတင္က်င္႔သံုးခ်ိန္မွာေတာ႔ အျခားကုမၸဏီေတြနည္းတူ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း၀င္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႕လည္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ရွယ္ယာ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာင္းခ်ခြင္႔ရွိမွာျဖစ္ ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းကုမၸဏီေတြရဲ႕ရွယ္ယာေတြကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြစတင္၀ယ္ယူႏိုင္မယ့္ ရက္ကေတာ့ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မႈ ျပီးစီၤးခ်ိန္ေပၚမူတည္တယ္လို႕ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္ထံက သိရပါတယ္။ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ကေတာ႔ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ကစျပီး စတင္က်င္႔သံုးမွာျဖစ္ျပီး ကုုမၸဏီေတြအေနနဲ႕ ေျခာက္လအတြင္း ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ စတင္က်င့္သံုးျပီးေနာက္ပိုင္း ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ရွယ္ယာ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမေရာင္းမိေစေရး အပါအ၀င္ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ စနစ္ေတြကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနသလို ၊ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီေတြထဲမွာ ဘဏ္ေတြလည္း ပါ၀င္ တာေၾကာင္႔ လိုအပ္တဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတြက္ ဗဟိုဘဏ္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တို႔နဲ႔လည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ စတင္က်င့္သံုးခ်ိန္ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ရွယ္ယာစတင္၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႕က မလြယ္ကူ ေသးဘူးလို႕သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ၀ယ္ယူခြင္႔ေပးရာမွာလည္း ျပည္တြင္းမွာေနထိုင္ခြင္႔ရသူေတြကိုသာ အရင္ေပးဖို႔ စဥ္းစားထားျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာမွ ျပည္ပက ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ႔ အိတ္ခ်ိန္း မွာေတာ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ဖို႕ ကိုယ္ပိုင္အေကာင္႔ဖြင္႔ထားသူ သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္သာရွိျပီး ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သူ ေထာင္ဂဏန္းသာရွိလို႕ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ၀င္လာပါက ေစ်းကြက္ ျပန္လည္တက္လာဖို႕ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာေတာ႔ FMI ၊ MTSH ၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ နဲ႕ TMH တယ္လီကြန္းစတဲ႕ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီငါးခုရွိျပီး လပိုင္းအတြင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္တဲ့အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ထပ္မံ၀င္ေရာက္ဖို႕ရွိသလို ေထာက္ပံ႔ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႕ဆိုင္တဲ႕ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုလည္း ထပ္္မံ၀င္ေရာက္လာဖို႕ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

 

 

Related News