၀ါသနာအရတကၠစီယာဥ္ေမာင္းဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာေတာ့ ခက္ခဲမႈေတြႀကံဳေတြ႔ရတယ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးအငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းျပီး အမ်ိဳးသားေတြသာလုပ္ကိုင္ရတဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လာႀကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအငွားယာဥ္ေမာင္းျဖစ္တဲ့ မလြင္လည္း  အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနတာေတာ့ (၁၀)နွစ္ရွိ ေနပါျပီ။  အလုပ္သေဘာအရ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႔ ခဲ႔ရေပမယ္႔ မလြင္ ကိုယ္တိုင္က ၀ါသနာပါတဲ႔အတြက္ ဒီအလုပ္နဲ႔အသက္ေမြးျဖစ္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီး အငွားယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္ေနတာေႀကာင္႔ အမ်ဳိးသားယာဥ္ေမာင္းေတြလို ေန႔စဥ္ ဝင္ေငြအတြက္ ၾကိဳးစားရုန္းကန္ ေနရပါတယ္။  ဒါေပမယ္႔ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းျဖစ္လို႕ အမ်ိဳးသမီးခရီးသည္ေတြအျပင္ အမ်ိဳးသားခရီးသည္ေတြကပါ ယုံႀကည္စြာစီးနင္းႀကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အငွားယာဥ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းေတြ အခုလိုအသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာၾက တာဟာ ခရီးသည္ေတြအတြက္အမ်ားႀကီးလုံျခံဳစိတ္ခ်ရတယ္လို႕ ခရီးသည္တစ္ဦးကလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ဒီအလုပ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုံျခံဳေရးအတြက္  တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီနိုင္တဲ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြနည္းတူစြမ္းေဆာင္နိုင္တယ္ဆိုတာက္ိုလည္း  ျပသရာေရာက္လို႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနဦးမယ္လို႔မလြင္ ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News