(၃)ရက္အတြင္းၾကက္သြန္နီလက္လီေစ်းတစ္ပိႆာ(၅၀၀)က်ပ္ထိျမင့္တက္လာတယ္လို႔အင္းစိန္ေစ်းရွိ လက္လီေရာင္းခ်ေနတဲ့ကုန္စံုဆိုင္ေတြထံကသိရပါတယ္။ လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းေတြမွာၾကက္သြန္နီေစ်းဟာ(၃)ရက္အတြင္းတစ္ပိသာကို(၅၀၀)က်ပ္ထိေစ်းတက္လာတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ယခင္ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာ(၈၀၀)က်ပ္မွအခု(၁၃၀၀)က်ပ္၊(၁၀၀၀)က်ပ္တန္ ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာကို(၁၅၀၀)က်ပ္ထိေစ်းတက္လာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုေစ်းတက္လာတာဟာ လက္ကားေရာင္းခ်ေနတဲ့ကုန္စည္ဒိုင္မွာပါေစ်းတက္တာျဖစ္ၿပီးကုန္စည္၀င္ေရာက္မႈနည္းလာတာေၾကာင့္လို႔ လက္လီေရာင္းခ်ေနသူေတြကေျပာပါတယ္။

စားသံုးသူအိမ္ရွင္မေတြကေတာ့ ၾကက္သြန္နီေစ်းတက္လာတာေၾကာင့္ ယခင္ၾကက္သြန္နီတစ္ပိႆာ၀ယ္တဲ့ေနရာမွာယခု(၅၀)သားသာ၀ယ္ေတာ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာလည္း ၾကက္သြန္နီကိုေလွ်ာ့သံုးၿပီး ဟင္းအႏွစ္ရေအာင္ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အစားထိုးအသံုးျပဳေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အိမ္ရွင္မအခ်ိဳ႕ကေတာ့ၾကက္ သြန္နီေစ်းထပ္တက္လာမွာကိုစိုးရိမ္ၿပီး ပို၀ယ္ထားၾက တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။လက္လီေရာင္းခ်တဲ့ေစ်းသည္ေတြကၾကက္သြန္နီအ၀င္ျပန္မ်ားလာရင္ၾကက္သြန္နီေစ်းျပန္က်ဖို႔ေတာ့ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီေစ်းတက္လာတာေၾကာင့္လက္လီေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြမွာအေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 


           

Related News