သဘာ၀အတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့သီးႏွံေတြက ေစ်းကြက္ထဲမွာ တြင္က်ယ္မႈမရိွဘူးလို႕ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတြထံက သိရပါတယ္။ ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံေတြကေစ်းကြက္ေတြနဲ႕ စူပါမားကက္ေတြထဲမွာ ျပည္သူေတြ ၀ယ္ယူမႈနည္းပါးေနျပီး ေစ်းကြက္က ထင္သေလာက္တြင္က်ယ္မႈ မရိွဘူးလို႕သိရပါတယ္။

ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံ ေတြကို ေရာင္းခ်တဲ့ ေနရာေတြက ရွားပါးျပီး ျပည္သူေတြက ေအာ္ဂဲနစ္ သီးႏွံ ေရာင္းခ်တဲ့ေနရာေတြကို မသိရိွတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူမႈ နည္းပါးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာ္ဂဲနစ္သီးနွံေတြက တျခားသီးႏွံေတြထက္စာရင္ ေစ်းႏႈန္းပိုၾကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေစ်းကြက္မတြင္က်ယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံေတြ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာတြင္က်ယ္လာေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး အပတ္စဥ္စေနေန႕တိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားေစ်းကိုဖြင့္လွစ္ထားျပီး ေအာ္ဂဲနစ္သီးႏွံေတြကို ျပည္သူေတြ၀ယ္ယူနိုင္ေအာင္ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေအာ္ဂဲႏွစ္သီးႏွံေတြက ေစ်းကြက္ ရွားပါးတဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္က်ယ္လာေအာင္ အခုလို ေစ်းေတြဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္ပိုမိုတြင္က်ယ္လာေအာင္လို႕လည္း ေစ်းေတြနဲ႕ စူပါမားကက္ေတြမွာပါ ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News