ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းနဲ႔ အေမရိကန္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြပူးေပါင္းၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေအာက္တိုဘာ(၄)ရက္ကေန(၅)ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotal Hotel မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို နုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံကလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကိုအရည္ေသြးျပည့္မီစြာ တင္ပို႔နိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။  ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အစိုးရကတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေတာ့ အေမရိကန္နိုင္ငံမွာ သံုးစြဲေနတဲ့ ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြသိရွိေအာင္ ရွင္းျပတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ယေန႔ေခတ္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တစ္ခုတင္မဟုတ္ပဲ နိုင္ငံတကာကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး လက္လွမ္းမွီေအာင္ စတာေတြကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္နိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အခုလို ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံငံရဲ႕ စီးပြားေရးက႑မွာ SME လုပ္ငန္းေတြက အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ၿပီး ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိမွာ လိုအပ္မႈေတြရွိေနေသးတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တာ၀န္ရွိသူကေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News