စားသုံးသူေတြအတြက္ လုံေလာက္မႈရွိေစဖို႕ အပါအ၀င္ ျပည္ပတင္ပို႕ႏိုင္ဖို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္ရွိေမြးျမဴထားတဲ့ တိရစာၦန္အေကာင္ေရ သိန္း(၅၅၀)နီးပါးတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ၾကက္၊ ၀က္ အေကာင္ေရေမြးျမဴထားရွိမႈနဲ႕ အသားထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန၊ ျပည္ပကို ကၽြဲ၊ ႏြားအရွင္တင္ပို႕မႈ အေျခအေနေတြကို မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္းက ေအာက္တိုဘာ(၉)ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ျပည္တြင္းမွာ အသားေစ်းက်ဆင္းဖုိ႕၊ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ အပါအ၀င္ ေမြးျမဴေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အားေပးကူညီေဆာင္ရြက္ဖို႕  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေမးျမန္းခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမြးျမဴေရးအသိပညာအတတ္ပညာေတြကို အသိပညာေပးတာ၊ ျပည္ပတင္ပို႕တာေတြေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ကၽြဲႏြားအေကာင္ေရေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ေနသလို ၀င္ေငြရရွိေအာင္လည္း ကုန္ေခ်ာထြက္ဖို႕ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးမွာ လက္ရွိေမြးျမဴထားတဲ့ တိရစာၦန္အေကာင္ေရေတြအေနနဲ႔ ကၽြဲအေကာင္ေရ (၁သိန္း၇ေသာင္း)ေက်ာ္၊ႏြား(၇)သိန္းေက်ာ္၊ဆိတ္(၁သိန္း၃ေသာင္း)ေက်ာ္၊ ၀က္(၁၄၀၀၀၀၀)(၁၄သိန္း)ေက်ာ္၊ၾကက္အေကာင္ေရသိန္း(၄၈၀)ေက်ာ္၊ ဘဲေကာင္ေရ (၄၁)သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ သိန္း(၅၅၀)နီးပါးေမြးျမဴထားတယ္လို႔လည္းေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပည္ပတင္ပို႕မႈေတြအေနနဲ႕ တင္ပို႕မႈခြင့္ျပဳခ်ိန္ကစၿပီး   ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ (၃၀)ရက္ထိ ျပည္ပကို ဆိတ္တင္ပို႕မႈမရွိခဲ့ဘဲ  ႏြားအေကာင္ေရ(၅၀၀၀)နီးပါး၊ကၽြဲအေကာင္ေရက(၂၃၀၀)ေက်ာ္ကို တင္ပို႕ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈကိုမထိခိုက္ေစဘဲ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအရ ကၽြဲ၊ႏြားအရွင္ေတြကို ျပည္ပကို တရား၀င္တင္ပို႕ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွာ စမ္းသပ္ကာလတစ္ႏွစ္အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ တည္ဆဲ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဥပေဒနဲ႕ ျပည္ပကိုကၽြဲႏြားတင္ပို႕ဖို႕အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လာရင္ လုပ္ငန္းအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News