အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ Business Matching and Seminar ကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၇)ရက္က UMFCCIမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ျပီး မိမိတို႔ထုတ္ကုန္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို မိတ္ဆက္ျပသႏိုင္ရန္၊ စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ Business Matching and Seminar မွာေတာ့ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊ အ၀တ္အထည္လုပ္ငန္း၊ ဆပ္ျပာဆီလုပ္ငန္း၊ အခ်ိဳရည္လုပ္ငန္းအစရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြကို ခင္းက်င္းျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  လုပ္ငန္းရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ' SME Sustainability and Growth' ၊ ' Enhancing SME Performance Through HRM' စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႕ ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Business Matching and Seminar ကိုေတာ့ The Academy for Skills & Knowledge–ASK မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး လစဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News