(၂၀၁၆) ခုႏွစ္ကစျပီး ငါးတန္ငါးဟာ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တန္းဝင္ အျဖစ္ ေစ်းေကာင္းရလာတာေၾကာင့္္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူေတြကို ငါးတန္တိုးခ်ဲ႕ ေမြးျမဴဖို႔တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ငါးတန္က ေမြးျမဴေရးကာလတိုျပီး ေရာဂါက်ေရာက္မႈဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသလို ျပည္ပေစ်းကြက္ရွိျပီးသား ငါးမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပႏိုင္ငံေတြကေန ငါးတန္ အဝယ္မ်ားလာတာေၾကာင့္ ငါးတန္ငါးဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္လာက္ကစျပီး ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တန္းဝင္ ငါးျဖစ္ ေစ်းေကာင္းရလာတာပါ။ဒါေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္းရတဲ့ ငါးတန္ကို မိရိုးဖလာေမြးျမဴေနတဲ့ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးမုတ္စတဲ့ ေနရာေတြမွာအစာထိုး ေျပာင္းလဲေမြးျမဴဖို႔အခ်ိန္တန္ျပီျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့ငါးတန္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ဆိုျပီး ငါးတန္အေၾကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ (၁၉) ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါပြဲမွာ ငါးတန္တိုးခ်ဲ႕ေမြးျမဴဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစာေတာင့္ကုမၸဏီေတြက တက္ေရာက္လာတဲ့ ေမြးျမဴေရး ေတာင္သူေတြကို တိုက္တြန္းခဲ့တာပါ။

ငါးတန္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမြးျမဴေနတာၾကာျပီျဖစ္ေပမဲ့ ျပည္ပတင္ပို႔လို႔ရတဲ့ ပမာဏအထိေတာ့ ေမြးျမဴေနတာမ်ိဳးမရွိေသးပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ခ်င္လို႔ငါးတန္ကို ေမြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ငါးသားေပါက္ ထုတ္လုပ္တာကေန နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။။ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ႏုိင္ဖို႔ငါးတန္အေၾကာင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ Nutriera ေရသတၱဝါ အစာနဲ႕ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ ကုမၸဏီက ငါးတန္အေၾကာင္းေတြကို ေမြးျမဴေရးေတာင္သူေတြထံ မွ်ေဝေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ငါးတန္သီးသန္႔ေမြးျမဴမယ့္ ဧက တစ္ရာစီမံကိန္းကို ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ယခု ေအာက္တိုဘာလကုန္တာနဲ႔ဧကတစ္ရာစီမံကိန္းမွာ ရွယ္ယာထည့္ဝင္လိုသူေတြကိုလက္ခံသြားမွာၿဖစ္ျပီးက်ပ္ေငြ(၂၅)ဘီလံယံအသံုးျပဳကာစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News