ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ေန႔ကစတင္တဲ့၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လက္ရွိတစ္လခြဲကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၀၀)ေက်ာ္၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီီွးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအသစ္(၃၃)ခုကိုခြင္႔ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈၈)သန္းေက်ာ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းေတြကေနျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္အသစ္ တစ္ေသာင္းခြဲနီးပါးရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ႔အျပင္ ဒီကာလအတြင္း ျပည္တြင္းကရွိျပီးသားႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈတိုးျမွင္႔တာက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၇၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ျပည္တြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကို ၀င္ေရာက္တဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၃)သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏို၀င္ဘာ(၁၆)ရက္အထိ စုစုေပါင္းႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၀၆.၈၆)သန္းျဖစ္ပါတယ္။စကၤာပူႏို္င္ငံက အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံထားတာျဖစ္ျပီး ဒုတိယကေတာ႔တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈကလည္း က်ပ္(၂၄၁)ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိ ေနပါတယ္။

အခုတစ္လခြဲအတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈလုပ္ငန္း(၂၉)ခု ကို ထပ္မံခြင္႔ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ေနာက္ဆံုးခြင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ လုပ္ငန္း(၆)ခုကို ခြင္႔ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့ျပီး ရန္ကုန္က (၂)ခု ၊ကခ်င္က (၂)ခု ၊စစ္ကိုင္းက(၁)ခုပါ၀င္ပါတယ္။ စက္မႈက႑က (၅)နဲ႔ အျခားက႑က (၁)ခုပါ၀င္ျပီး ဒီလုပ္ငန္းေတြကေန အလုပ္အကိုင္ အခြင္႔အလမ္း(၁၂၀၀)နီးပါးရရွိႏိုင္မယ္လို႔လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈႏွင္႔ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလကေန စက္တင္ဘာလအကုန္ထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္အေျပာင္းအလဲ ၾကားကာလ (၆)လမွာေတာ႔ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွဳပ္္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ဘီလီယံနီးပါး၀င္ေရာက္ထားပါတယ္။အခုဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၈)ဘီလီယံ ၀င္ေရာက္ဖို႔လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News