အရင္ႏွစ္ေတြက ဆန္သစ္ေပၚခ်ိန္ေတြမွာ ေပၚဆန္းဆန္အေဟာင္းကိုသာ စားသံုးမႈမ်ားေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေပၚဆန္းဆန္ အေဟာင္းေစ်းက ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္လို႔ ေပၚဆန္းဆန္သစ္ကို ပိုမို၀ယ္ယူၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေပၚဆန္းဆန္သစ္ဟာ ႏို၀င္ဘာလက စတင္ထြက္ရွိတာျဖစ္ၿပီး ေပၚခါစမွာေတာ့ စိုထိုင္းဆရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ေစ်းသိပ္မေကာင္း ေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေပၚဆန္းဆန္ ေစ်းေတြကဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆန္အေဟာင္း ေစ်းဟာလဲ ေစ်းျမင့္မွာပဲရွိေနတာလို႔ ဆုိပါတယ္။ေပၚဆန္းဆန္အေဟာင္းေစ်းဟာလက္ရွိ ထြက္ရွိတဲ့ေဒသအေပၚမူတည္ၿပီး (၅၀၀၀၀)ကေန (၅၉၀၀၀)အထိေပါက္ေစ်း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဆန္သစ္ေစ်းကေတာ့ (၃၂၀၀၀)ကေန (၄၀၀၀၀)ထိေပါက္ေစ်းရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီလိုေပၚဆန္းဆန္သစ္ကိုပိုမိုစားသံုးၾကေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ လကုန္ရက္ျဖစ္ေနလို႔ လက္လီေစ်းကြက္မွာေရာင္းအား နည္းေနတယ္လုိ္႔လက္လီေရာင္းခ်သူ ဦးရွမ္းကေျပာပါတယ္။ဆန္သစ္ေစ်းက လက္ရွိမွာေတာ့့ အက်ဖက္မွာရွိေနပါတယ္။ မႏွစ္ကေပၚဆန္းေစ်းေတြတက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေပၚဆန္းစပါး ေလွာင္တဲ့ သူက အမ်ားအျပား၀ယ္ေလွာင္တာ ေတြရွိေနလို႔ စပါးေစ်းကအတက္မွာရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News