စေတာ႔စတင္တည္ေထာင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ အနည္းဆံုးကာလ ျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအရ သံုးႏွစ္အတြင္း ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ပမာဏအနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္း စတင္တည္ေထာင္တဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္းရွယ္ယာေပါင္း ၂သန္းခြဲ ၊ ပမာဏအားျဖင္႔ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သလို ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာလည္း ရွယ္ယာေပါင္း ၂.၇သန္း ၊ ပမာဏအားျဖင္႔ က်ပ္ ၂၂ဘီလီယံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ္႔ ၂၀၁၈ မွာေတာ႔ ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ အခ်က္အလက္ေတြအရ ရွယ္ယာေပါင္း ၂.၈သန္း ၊ ပမာဏအားျဖင္႔ က်ပ္ ၁၃ဘီလီယံ နီးပါးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းစတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ အေကာင္႔ ျပဳလုပ္ထားသူ (၃၃၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ေပမယ္႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ဖို႕ အေကာင္႔သစ္ဖြင္႔သူက (၃၀၀)ေက်ာ္သာရွိခဲ႔ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ႔ ဒီထဲက အေကာင္႔(၃၀၀)နဲ႔ (၅၀၀)ၾကားသာ ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္လို႕သိရပါတယ္။၂၀၁၈အတြင္း ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ ထပ္ေရာက္လာတဲ႔ကုမၸဏီတစ္ခုသာရွိခဲ့ျပီး အဲဒါကေတာ႔ TMH တယ္လီကြန္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ တစ္ရက္ႏွစ္ခ်ိန္အေရာင္းအ၀ယ္ကေန ေလးၾကိမ္အထိ ၂၀၁၈မွာ တိုးျမွင္႔ႏိုင္ခဲ့ျပီး အြန္လိုင္းအေရာင္းအ၀ယ္ကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၉မွာ ရန္ကုန္စေတာ႔အိပ္ခ်ိန္းအတြက္ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ကေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ စတင္ခြင္႔ျပဳႏိုင္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒသစ္အရ ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသားရွယ္ယာ(၃၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာဒါကို အစုိးရဘက္ကို ခြင္႔ျပဳခ်က္ တင္ထားျပီး ျပင္ဆင္မႈေတြ အျပီးသတ္ေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းမွာ လက္ရွိကုမၸဏီ(၅)ခုရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ FMI နဲ႕ MTSH ၊ ၂၀၁၇မွာ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္နဲ႔ ၂၀၁၈မွာ TMH စတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီငါးခုက စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္၀င္ေရာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News