အူရီဒူးျမန္မာနဲ႔ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ SME Business Institute (SMEBi) တို႔နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ( ၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာပလာဇာမွာရိွတဲ့ အူရီဒူးရံုးခ်ဳပ္ Town Hall ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလို နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးတာက အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြမွာ စြန္႕ဦးတီထြင္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ျပီး ေရးထိုးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ SME က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ ထုတ္ကုန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအပိုင္းေတြမွာ နည္းပညာအပိုင္းေတြကို ပ့ံပိုးေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဘာသာရပ္ေတြကို ပညာရွင္ေတြ နဲ႔ သင္တန္းေတြေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးမႈဌာနရဲ႕၂၀၁၇ ခုႏွစ္စာရင္းေတြအရ ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ခန္႔မွန္းေခ် (၉၀)ရာခုိင္ႏႈန္းက အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစဖို႕အတြက္ နည္းပညာအပိုင္းေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို သင္တန္းေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းသင္တန္းကို ရန္ကုန္၊မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ပဲခူး၊ ေမာ္လျမိဳင္၊စစ္ကိုင္းနဲ႕ ကေလးျမိဳ႕နယ္တို႔မွာ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္းေတြ ေပးသြားဖို႕ရိွတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ SME Business Institute မွ အေသးစားအလတ္စားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကိုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ တျခားတိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာပါ  ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News