ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြကုိ ေရာင္း၀ယ္လဲလွယ္နုိင္မယ့္ (Agriculture Commodity Exchange) တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ အိႏၵိယနုိင္ငံက ၄င္းတို႔နုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ပုံစံေတြ၊ နည္းပညာေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံဟာလယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိအေျခခံျပီး လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြကုိ ျပည္တြင္းစားသုံးရန္အတြက္နဲ႔ ျပည္ပတင္ရန္အတြက္ပါ ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိထုတ္လုပ္ရာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ခုိင္မာေသာေစ်းကြက္တစ္ခုရရွိေရး၊ ေစ်းႏႈန္းေကာင္းေကာင္းရရွိေရးနွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ေတြ မွန္ကန္လာေစေရး အတြက္အပါအ၀င္ ၾကိဳေရာင္းၾကိဳ၀ယ္စနစ္ေတြကုိ တရား၀င္စနစ္တက်လုပ္ကုိင္နုိင္ေစေရးအတြက္ Agriculture Commodity Exchangeေတြဟာ အေရးၾကီးတယ္လို႔ UMFCCI ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံမွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြကုိ ေရာင္း၀ယ္လဲလွယ္နုိင္မယ့္ (Agriculture Commodity Exchange) တစ္ခုေပၚေပါက္လာေစရန္ အိႏၵိယနုိင္ငံက ၄င္းတို႔နုိင္ငံမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ပုံစံေတြ၊ နည္းပညာေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ PARK ROYAL ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ Agriculture Commodity Exchange ေတြျဖစ္ေပၚလာပါက လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေတြကုိ ေရာင္း၀ယ္တဲ့ေနရာမွာ စနစ္တက်ရွိလာျပီး ပ်က္ကြက္တာမ်ိဳးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မယ့္ အက်ိဳးေတြရရွိလာနုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ ေရွ႕ေျပးေစ်းႏႈန္းေတြကို သိရွိေစႏုိင္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးရမယ့္သီးႏွံမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ကာ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ေစ်းေကာင္းမရရွိတာေတြကုိ ေရွာင္လႊဲနုိင္ေစမယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲ၊ႏွမ္း ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္က ေျပာပါတယ္။Agriculture Commodity Exchange ေတြကုိ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံေတြနဲ႔ အာဆီယံနုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ အသုံးျပဳေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News