ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေျပးဆြဲေပးေနတဲ့ မီးရထားေတြထဲမွာ စီးပြားေရးတြက္ေျခမကိုက္တဲ့ ရထားခရီးစဥ္ (၃၆)ခုကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ ရတယ္လို႔  ျမန္မာ့မီးရထားမွ တာ၀န္ရိွသူထံမွသိရပါတယ္။

ျမန္မာ့မီးရထားအေနနဲ႔ စီးပြားေရးတြက္ေျခမကိုက္တာေၾကာင့္ ရထားခရီးစဥ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို  (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ စတင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတာ ျဖစ္ျပီး လက္ရိွ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္အထိ ရထားခရီးစဥ္္လမ္းေၾကာင္း(၃၆)ခု ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုရထား ခရီးစဥ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတာက တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ခရီးသည္စီးနင္းမႈမ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ရတာ ေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခရီးသည္စီးနင္းမႈ နည္းပါးလာတာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ စ္ခ်ိဳ႕လမ္းပိုင္းေတြဟာ ရထားလမ္းပိုင္းေတြအျပင္ ကားလမ္းပိုင္း၊ေရလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ သြားလာရတာ တြင္က်ယ္လာတဲ့ အတြက္ ရထားစီးနင္းမႈက ေလ်ာ့က်ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတဲ့့ ရထားခရီးစဥ္ေတြထဲမွာ မႏၱေလး--ျမစ္ၾကီးနားခရီးစဥ္ အထူးတန္းအိပ္စင္မွာ စီးပြားေရးအရ တိုးခ်ဲခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရီးသည္စီးနင္းမႈနည္းပါးတဲ့အတြက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသလို ဂန္႔ေဂါ-ကေလး လမ္းပိုင္းမွာလည္း အရင္က ခရီးသည္စီးနင္းမႈမ်ားေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းပါးလာတာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတ့ဲရထားလမ္းပိုင္းေတြမွာ ခရီးတိုေတြ ထပ္မံေျပးဆြဲေပးသြားဖို႕ရိွတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 (၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၉)ခုနွစ္အထိ ရထားခရီးစဥ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းမႈမွာ အျမန္ရထားခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း(၁၈)ခု ၊စာပို႔ရထားခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္း(၁၂) ခု၊လူစီးကုန္တင္ယာဥ္ရထားခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း(၆)ခု ၊ခရီးတိုရထားခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္း(၈)ခု  စုစုေပါင္း (၃၆)ခုကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News