ယခင္က ေပးေဆာင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ငါးေမြးကန္လိုင္စင္အေၾကြးေဟာင္းေတြကို ဆပ္ျပီးမွသာ ငါးေမြးကန္ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖို႕အတြက္ ဒဏ္ေၾကးသံုးေသာင္း ေပးေဆာင္တာကို လက္ခံမွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႕မရရွိထားတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ေတြကို ဒဏ္ေၾကးသံုးေသာင္း ေပးေဆာင္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးဖို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႕ ညွိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒဏ္ေၾကးမေဆာင္ခင္ ယခင္က မေပးေဆာင္ရေသးတဲ့ ငါးေမြးကန္လိုင္စင္ အေၾကြးေတြကို ဆပ္ဖို႕လိုတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ငါးေမြးကန္လိုင္စင္ကေတာ့ တစ္ဧကကို တစ္ႏွစ္လ်ွင္ က်ပ္သံုးေထာင္ ေပးေဆာင္ရတာျဖစ္ျပီး ပံုမွန္လာေရာက္ ေပးေဆာင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ကတည္းကေန ယခုအခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္တုိင္းငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွာ ငါးေမြးကန္လိုင္စင္အေၾကြး က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါးေမြးကန္ေတြ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႕ လုိင္စင္အေၾကြးေတြ လာေရာက္ေပးေဆာင္ရမယ္လုိ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ရရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ေလးသိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္ ဧက တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းျဖင့္အသံုးခ်ခြင့္ (လန/၃၀) ရရွိထားျပီး က်န္ရွိေနတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ေတြက (လန/၃၀) ရရွိထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီ (လန/၃၀) မရထားတဲ့ ငါးေမြးကန္ေတြကို အခ်ိဳ႕တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႕ျပည္နယ္ေတြမွာ ဒဏ္ေၾကးအေနနဲ႕ တစ္ဧကကို က်ပ္တစ္သိန္းေကာက္ခံမႈေတြရွိေနပါတယ္။

အဆိုပါ ပမာဏက ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒဏ္ေၾကးက်ပ္သံုးေသာင္းေပးေဆာင္ျပီး ငါးကန္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရဖို႕ ေဆြးေႏြးေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ငါးေမြးကန္ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရလိုတဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ ငါးေမြးကန္ လိုင္စင္အေၾကြးကို ေပးေဆာင္လိုပါက သက္ဆုိင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနေတြမွာ သြားေရာက္စံုစမ္း၊ ေပးေဆာင္ႏုိင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ငါးေမြးကန္လို္င္စင္အေၾကြးေတြ ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ဆင့္ေခၚစာနဲ႕ အရင္ဆံုးသတိေပးျပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိရင္ အေၾကြးမေပးေဆာင္တဲ့ကန္ေတြကို တရားစြဲတဲ့အထိ အေရးယူႏုိင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News