ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ရုိးရာဓေလ႔ျဖစ္တဲ႔ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္အထည္ေတြကို ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကပါ စိတ္၀င္စားမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခ်င္းတိုင္းရင္းသူ မေမရီခင္ဟာ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာကို လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးပါ။ မိရုိးဖလာလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ႔ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာကို မိခင္ျဖစ္သူရဲ႔ လက္ဆင္႔ကမ္းသင္ႀကားေပးမႈအရ တတ္ေျမာက္ခဲ႔တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသကေန တျခားကို သြားေရာက္ျပီး အ၀တ္အထည္၀ယ္ယူႏုိင္ဖို႔  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ႔အတြက္ ခ်င္းေတာင္ေပၚမွာ ၀ါေတြကိုစိုက္ပ်ိဳးျပီး အ၀တ္အထည္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ရက္လုပ္ ၀တ္ဆင္ႀကရာကေန ဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာ ေခတ္စားလာခဲ႔တာပါ။

အဲဒီလိုအ၀တ္အထည္ေတြကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္လုပ္၀တ္ဆင္ႀကတဲ႔အျပင္ သားသမီးေတြကိုလည္း လက္ဆင္႔ကမ္းအေမြအျဖစ္ သင္ႀကားေပးခဲ႔တာေႀကာင္႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ ဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာကို လူႀကီးေရာကေလးပါ တတ္ေျမာက္ႀကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္မႈပစၥည္းျဖစ္တဲ႔ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္အထည္ေတြကို ျပည္တြင္းေရာျပည္ပႏုိင္ငံေတြကပါ ၀ယ္ယူအားေပးမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္လုပ္သူမေမရီခင္ကေျပာပါတယ္။ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္ဖို႔ အနည္းဆုးံလူႏွစ္ဦးခန္႔လိုအပ္ျပီး ခ်ည္ေတြက ိုအထူအပါးညီေအာင္ အရင္ညွိရပါတယ္။ျပီးတဲ႔အခါမွာေတာ႔ အေခ်ာသတ္ခတ္ရတယ္လ ို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ႔ ခ်င္းရုိးရာထမီ၊ ကုတ္အက်ီၤ၊ စားပြဲခင္း၊ ဆိုဖာခင္း ၊လက္သုတ္ပ၀ါ ၊လြယ္အိတ္စတာေတြကို အမ်ားဆုးံရက္လုပ္ေနရျပီး ေစ်းႏူန္းေတြအေနနဲ႔ အနည္းဆုးံေငြက်ပ္ရွစ္ေထာင္ကေန တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိရွိတယ္လ ို႔သိရပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႔ ရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိမ္ေကာလာတယ္လို႔ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္လုပ္သူ မေမရီခင္ကေျပာပါတယ္။ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ တျခားစီးပြားေရးေတြကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႀကတဲ႔အတြက္ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးလာျပီး လက္ဆင္႔ကမ္းပညာအေမြေပးမႈေတြလည္း နည္းပါးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ သူကေတာ့၀ါသနာပါတဲ႔အျပင္ ခ်င္းရုိးရာဂ်ပ္ခုတ္ရက္တာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာစိုးတဲ႔အတြက ္ဒီလုပ္ငန္းက ိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနဦးမယ္လို႔ မေမရီခင္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News