ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕မွ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ေဆးခန္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ  ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ OSC ေဆးရံုနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔မွ ယာယီတိုင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံအရာရွိ ဦး၀င္းစိုးကေျပာပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာဟာ အာမခံအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ ယခင္ကထက္အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တုိ႔မွာလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီ လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄)ခန္း၊ တုိင္းရင္းေဆးကုခန္း (၁) ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စင္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News