စားသံုးရန္မသင္႔ဟုဆိုကာ ျမန္မာ႔ဆန္ေတြကို ဖ်က္ဆီးခဲ႔တဲ႔ အိုင္ဗရီကုိ႔စ္ႏိုင္ငံက ျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ ျမန္မာ႔ ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈအေပၚ မထိခိုက္သလို ျမန္မာ႔ဆန္အရည္အေသြးအေပၚမွာလည္း စိုးရိမ္စိတ္မ၀င္ၾကဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာ့ ဆန္တန္ခ်ိန္(၁၈၀၀၀) ကို အရည္အေသြးမျပည့္မီဟုဆိုကာ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏုိင္ငံက ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေပမယ္႔ ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ ျမန္မာ့ဆန္အတြက္ ျပည္ပေစ်းကြက္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ထိခိုက္မႈမရွိဘူးလို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။ဒါဟာအခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာသိုေလွာင္မႈနဲ႔ ၀ယ္လက္ရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္ေၾကာင္႔ျဖစ္တာျဖစ္ျပီး ျပည္ပဆန္၀ယ္ယူသူေတြအေနနဲ႔ ဒီကိစၥအေပၚနားလည္ေၾကာင္းအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။အခုျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈကိုမထိခိုက္ပဲ ဧျပီလ(၁)ရက္ကေန (၁၉)ရက္အထိ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြကို ဆန္တန္ခ်ိန္(၂၈၀၀၀)နီးပါး ၊အာရွႏိုင္ငံေတြကို ဆန္တန္ခ်ိန္ (၁၀၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြကို ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၃၅၀၀၀)နီးပါး တင္ပို႔ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္တယ္လို႔ စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အခုျဖစ္စဥ္ေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းမွာ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသူေတြနဲ႔စားသံုးသူေတြၾကား စိုးရိမ္မႈေတြရွိခဲ႔ျပီး အထူးသျဖင္႔ ဒီဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ႔ (၂၅)မတ္ ဆန္နဲ႔ေစ်းကြက္အေပၚသက္ေရာက္မႈရွိခဲ႔ပါတယ္။ႏွစ္စဥ္ထြက္ရွိတဲ႔ ျမန္မာ႔ဆန္ရဲ႕ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္တြင္းမွာ စားသံုးတာျဖစ္တာေၾကာင္႔ ျပည္တြင္းစားသံုးသူေတြအေနနဲ႔မစိုးရိမ္ ၾကဖို႔နဲ႔ဓာတုဓာတ္ၾကြင္းမပါတာေၾကာင္႔ ျမန္မာ႔ဆန္အရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အာမခံေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တာ၀န္ရွိသူကေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပကိုဆန္တင္ပို႔မႈအေနနဲ႔ ကုမၸဏီ(၇၀)က ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၈၈)သန္း တန္ဖိုးရိွတဲ့ ဆန္တန္ခ်ိန္(၈.၅)သိန္း၊ နဲ႔ ကုမၸဏီ(၁၀၃)ခုက နယ္စပ္ကေန အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၅၀) ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိတဲ႔ ဆန္တန္ခိ်န္(၁)သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News