ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္တဲ့ ငါး၊ပုစြန္ အမ်ိဳးအမည္ (၁၀)မ်ိဳးကို ဥေရာသမဂၢဝင္ႏိုင္ငံေတြထံ ေမလ (၁) ရက္ကစျပီး ပထမဆံုးအၾကိမ္ တင္ပို႕ခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႕ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက သိရပါတယ္။လာမယ့္ ေမလ (၁)ရက္မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြကို ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးငါး (၇)မ်ိဳး၊ ပုစြန္(၂)မ်ိဳးနဲ႕ ကဏန္းေပ်ာ့ေတြ တင္ပို႕ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝအတုိင္း ပင္လယ္ျပင္ကေန ဖမ္းဆီးရရွိတဲ့ ငါးေတြကို ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထံ ျပီးခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္ကတည္းက တင္ပို႕ေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေမြးျမဴေရးငါးေတြကိုေတာ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္တင္ပို႕ခြင့္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးငါးေတြကို ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထံ တင္ပို႕ခြင့္ရဖို႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး ၾကိဳးစားေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ အမ်ိဳးသားဓာတ္ၾကြင္း ေစာင့္ၾကည့္မႈအစီအစဥ္ စီမံကိန္းမွာ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ကေန အေအးခန္းစက္ရံုအထိ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီျဖစ္ေစရန္ ၾကီးၾကပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြပါဝင္ပါတယ္။  ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရငါးေတြကို တင္ပို႕ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဘရပ္ဆဲလ္ အေျခစိုက္ရံုး EU ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတည္းက အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထံ ပင္လယ္ငါးေတြ အရင္ကတည္းက တင္ပို႕ေနတဲ့ အေအးခန္းစက္ရံု (၂၃) ခုထဲက အေအးခန္းစက္ရံု (၁၇)ခုကိုေတာ့ ေမြးျမဴေရးငါး တင္ပို႕ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ျပီးျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ အဆိုပါ အေအးခန္းစက္ရံုေတြဆီ ေပးပို႕ရမယ့္ ငါးေတြထုတ္လုပ္မယ့္ ေမြးျမဴေရးငါးကန္ေတြကိုေတာ့ (၃၂) ကန္ ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေရေနသတၱဝါေမြးျမဴေရးက်င့္စဥ္ (GAqP) ရရွိထားျပီးျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္က ဥေရာပႏုိင္ငံေတြကို ပင္လယ္ငါးနဲ႕ အျခားေရထြက္ကုန္ေတြ တင္ပို႕ခဲ့တာက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးငါးေတြကိုေတာ့ ဥေရာသမဂၢဝင္ႏုိင္ငံ (၂၈) ႏုိင္ငံသို႕ တင္ပို႕သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News