မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္လို႔ မရေတာ့တာေၾကာင့္ မူဆယ္မွာရွိတဲ့ ဂိုေထာင္ေတြမွာ ကုန္စည္ေတြ တန္ခ်ိန္ ေသာင္းခ်ီရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မူဆယ္မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကစတင္ၿပီး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္လို႔မရေတာ့တာေၾကာင့္ ဂိုေထာင္ေတြမွာ ကုန္စည္ေတြတန္ခ်ိန္ ေသာင္းခ်ီပိတ္ဆို႔ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဂိုေထာင္ေတြထဲမွာ ဆန္၊ ေျပာင္းနဲ႔ သၾကားေတြ အမ်ားဆံုး သိုေလွာင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါဟာ တရုတ္ျပည္ဖက္ကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လို႔ရရင္ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ သိုေလွာင္ထားတာလို႔ သိရပါ တယ္။ (ဂိုေထာင္ထဲက ကုန္စည္ပစၥည္းအင္းဆက္ဓာတ္ပံုမ်ားသံုးမည္)

ရန္ကုန္မွ မူဆယ္ကို လက္ရွိကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ရမႈမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး တရုတ္ျပည္ဖက္ကေန မူဆယ္က တစ္ဆင့္တင္သြင္းတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လူသံုးကုန္၊ အ၀တ္အထည္၊ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းစတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုသာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးကို ပို႔ေဆာင္ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို မူဆယ္မွ ရန္ကုန္၊ မူဆယ္မွ မႏၱေလး တစ္ဖက္တစ္ေၾကာထဲ ပို႔ေဆာင္ေနရတာေၾကာင့္ မူဆယ္မွ ရန္ကုန္ တန္ဆာခဟာ အရင္က(၃၂)တန္ကေန (၃၄)တန္ရွိတဲ့ တြဲကားတစ္စီးကို (၁၃)သိန္း (၁၄)သိန္းရွိရာကေန အခု (၃၁)သိန္းထိ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မူဆယ္ကေန- မႏၱေလးကို အရင္က(၃၂)တန္ကေန (၃၄)တန္ရွိတဲ့ တြဲကားတစ္စီးကို (၇)သိန္း (၈)သိန္း ရွိရာကေန အခု (၁၉)သိန္း၀န္းက်င္ ရွိလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။တရုတ္ျပည္ဖက္ကေန ကုန္စည္ေတြကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ ၾကယ္ေခါင္ဂိတ္အ၀င္မွာ (၈)မိုင္ခန္႔ရွိတဲ့ ယာဥ္ေၾကာရွည္ပိတ္ဆို႔ေနတာကလည္း ရက္(၂၀)ခန္႔ရွိေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News